Błotniki przednie i atrapę polakierowaliśmy osobno ze względu na wygodę i dostęp do wszystkich płaszczyzn. Wszystkie miejsca, które się stykają ze sobą są wylakierowane. W przyszłości zaowocuje to brakiem problemów ze rdzą.Teraz tylko składać, składać i składać..............

vertical_align_top